Arent Toe Boecop en Volleyballers slaan handen ineen


Op vrijdagavond 25 februari a.s. wordt er in het Huiken een visserijavond georganiseerd door de Oudheidkundige vereniging Arent toe Boecop. Tegelijkertijd is er op deze avond een volleybaltoernooi met deelname van o.a. ESC, KVE en EVV. Door deze 2 evenementen zullen er op deze plm 4 a 500 mensen aanwezig te zijn in ’t Huiken en het leek de organisaties van beide evenementen een goed idee om op deze avond een verloting te houden voor een goed doel.

Iedereen zal de verschrikkelijke beelden van de tsunami welke o.a. Sri Lanka trof nog kunnen herinneren. Duizenden kinderen zijn hun ouders verloren en Marja van Leeuwen, welke in dit gebied eerste hulp heeft verleend, heeft daarom op dit eiland de Stichting Weeshuis Sri Lanka opgericht. Begin maart wordt het weeshuis Holland House of Hope in Sri Lanka in gebruik genomen en zal het onderdak bieden aan plm 300 weeskinderen. Een school en een dokterpost zullen ook op dit terrein aanwezig zijn. Het zal een ieder duidelijk zijn dat er veel geld nodig is om al deze kinderen, ondanks hun grote verlies, een goede toekomst te bieden. Daarom zal de opbrengst van deze verloting geheel ten goede komen van de stichting Weeshuis Sri Lanka.

Hebt U prijzen welke U gratis voor deze verloting beschikbaar wilt stellen kunt U contact opnemen met Kees Bruynes, assistent beheer van ’t Huiken, tel nr. 0525683811 of Bertus Wijnne, voorzitter Pr afdeling EVV, tel nr. 0627018791. De loten kosten 4 stuks voor € 2,00 en de organisatie hoopt dat een ieder aan deze actie zal meedoen om een ze groot mogelijk bedrag over te kunnen  maken aan de Stichting Weeshuis Sri Lanka. Zowel de opbrengst als de uitslag zal op deze avond bekent worden gemaakt. Komt allen en steun de weeskinderen in Sri Lanka  

Contact opnemen met de webmaster