Bertus Wijnne ontvangt koninklijke onderscheiding


Vrijdag 24 april is onze voorzitter Bertus Wijnne door Burgemeester Jan Nathan Rozendaal gebeld met de mededeling dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de beperkende maatregelen door de corona crisis zullen de bij deze Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen op een later tijdstip worden uitgereikt. 

Bertus ontvangt de onderscheiding omdat hij zich al lange tijd op verschillende gebieden voor de Elburger samenleving en in het bijzonder voor de Elburger Volleybal Vereniging heeft ingezet. 

In 1989 is Bertus lid geworden van EVV. In de eerste jaren van zijn lidmaatschap was hij actief lid van de recreatieve afdeling. In 1998 is Bertus benoemd als hoofd van de commissie (PR en) sponsoring. Tot op heden is onder zijn leiding ruim € 200.000,- aan sponsorgeld aan de verenigingskas toegevoegd. In 2003 is Bertus als hoofd van de commissie sponsoring toegetreden tot het bestuur van EVV. In 2013 is hij voorzitter van EVV geworden, na het overlijden van oud voorzitter Arie Zwijnenburg. Deze functie bekleedt hij tot op heden. Ook daarna is Bertus lid gebleven van de sponsorcommissie. Sinds 2015 is hij trainer voor 3 recreanten groepen en assisteert hij bij de training van de allerjongste leden van de vereniging, de mini afdeling. 

In 2004 heeft Bertus het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi naar de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg gehaald. Het aantal deelnemende teams is in de periode 2004 – 2014 toegenomen van 46 naar 86. Vanwege een herinrichting van de parkeerplaats aan de Havenkade is het toernooi vanaf 2015 verplaatst naar de parkeerplaats ‘t Schootsveld. Op deze locatie hebben in de afgelopen vier jaar gemiddeld zo’n 70 teams aan het toernooi deelgenomen.  

Tussen 2003 en 2016 heeft Bertus eigen radioprogramma “Buurtproat” voor de Lokale Omroep Elburg verzorgd en is hij actief geweest als sportverslaggever. Sinds 2014 is hij actief als reporter/interviewer voor LOE Media. 

Bertus maakt sinds 2014 deel uit van de gemeentelijke werkgroep ‘Huldiging Kampioenen Gemeente Elburg’. Deze werkgroep organiseert jaarlijks een feestavond waarop alle kampioenen van Elburg feestelijk worden gehuldigd. Verenigingen, teams en individuele personen worden door de gemeente in het zonnetje gezet. 

Sinds 2015 organiseert Bertus een jaarlijks kerstconcert in de fraai versierde tuin van Ampie Bouw in ‘t Harde. De opbrengst van dit kerstconcert gaat elk jaar weer volledig naar goede doelen.  

In 2018 heeft Bertus het initiatief genomen tot een doorstart van het evenement ‘Kerst in de Vesting’ waarbij Elburg gedurende 2 dagen teruggaat naar de sfeer van rond 1900. Als bewoner van de binnenstad verzamelde hij een kleine twintig mensen om zich heen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor ‘Winter in de Vesting’. Het evenement moest vanaf ‘nul’ helemaal opnieuw worden opgebouwd en is in december 2018 voor het eerst georganiseerd, volledig met vrijwilligers. Bertus heeft de afdeling PR en sponsoring van het evenement voor zijn rekening genomen.  

Op 23 december 2018 is de crowdfunding actie ‘Help Roeland, Stop PPMS’ van start gegaan. Roeland Rietveld is een alleenstaande vader van twee jonge kinderen, die lijdt aan de ziekte PPMS, waarvoor in Nederland geen behandeling beschikbaar is. Deze behandeling wordt wel aangeboden in Rusland. Roeland heeft bijna zijn hele leven in Elburg gewoond. Hij, en ook zijn zussen en vader hebben langere tijd binnen of naast de volleybalvelden van EVV gestaan. Vanuit de Elburger gemeenschap is actie ‘Elburg helpt Roeland’ geïnitieerd. Bertus heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door als vrijwilliger PR en sponsoring een groot aantal sponsoren te werven, maar ook door veel media aandacht voor de actie te genereren. Op 15 februari 2019 is de actiedag ‘Elburg helpt Roeland’ gehouden. Gedurende deze actiedag is het benodigde bedrag van 75.000 € bijeengebracht Nog diezelfde maand is Roeland Rietveld voor behandeling naar Moskou vertrokken. Deze behandeling is succesvol verlopen. 

In 2020 heeft Bertus samen met Egbert Bos en Frans Sellies (ook zijn partners bij de actie ‘Elburg helpt Roeland’) de stichting Elburg Foundation opgericht, die als doel heeft geld in te zamelen ten behoeve van het algemeen nut beogende instellingen en het financieel ondersteunen van projecten in het kader van welzijn van mens en dier. Als eerste project heeft de stichting zich ingezet voor het realiseren van een belevenistuin voor het verzorgingstehuis het Nieuwe Feithenhof. 

Wij feliciteren Bertus van harte met het verkrijgen van deze welverdiende onderscheiding. 

Contact opnemen met de webmaster