EVV sluit sponsorovereenkomst met Rabobank


In aanwezigheid van wethouder van der Velde van onderwijs, welzijn en sport is afgelopen vrijdag 4 april een sponsorovereenkomst getekend tussen de Elburger Volleybal Vereniging en de Rabobank Nunspeet-Elburg. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de Rabobank gedurende drie jaar haar naam mag koppelen aan zowel het jaarlijkse E.V.V. Buitenvolleybaltoernooi als aan het volleybaltoernooi voor de basisscholen in de gemeente Elburg, dat de komende drie jaar in de herfstvakantie zal worden gehouden.

De overeenkomst vloeit voort uit het vorig jaar door E.V.V. verzorgde circulatie-volleybal-project, waarbij aan het eind van het schooljaar 2001/2002 op alle basisscholen in de kern Elburg in samenwerking met de Nevobo een 6-tal volleyballessen zijn gegeven. Eén van de problemen die bij de uitvoering van dit project werd geconstateerd, was dat de scholen niet of onvoldoende over geschikt materiaal beschikten om een voortzetting aan het project te geven. Door het afsluiten van de overeenkomst met de Rabobank Nunspeet-Elburg is dit probleem voor een groot deel opgelost. Uit handen van directeur Timmer van de Rabobank ontvingen vertegenwoordigers van alle 7 basisscholen uit de kern Elburg 15 mini-volleyballen, waarmee ze het project tijdens de eigen lessen lichamelijke opvoeding kunnen voortzetten.

Tevens kondigde hoofd T.C. Kay Bosscha aan dat door de financiële impuls van de Rabobank er ook dit schooljaar een circulatie-project kan worden uitgevoerd.

Voorzitter Arie Zwijnenburg van E.V.V. benadrukte in zijn speech dat dergelijke grootschalige projecten niet door een vereniging alleen kunnen worden uitgevoerd. Ondersteuning van de bond, de gemeente en last but not least het bedrijfsleven zijn een absolute voorwaarde. Dat het project bij E.V.V. succesvol is geweest, staat buiten kijf; in enkele maanden tijd is de minigroep van E.V.V. uitgegroeid van 9 mini’s aan het eind van het vorig seizoen tot ruim 50 op dit moment.

Contact opnemen met de webmaster