Opsporing verzocht


EVV Bultman-Hartholt Heren 2 vraagt uw aandacht voor het volgende:

In het weekend van 13-14 oktober 2019 heeft de pot-beheerder twee rekeningen betaald betreffende vandalisme en schade welke veroorzaakt zouden zijn door een niet nader te noemen teamlid. Van het eerste delict dat plaats heeft gevonden in een sporthal te Hoevelaken heeft het teamlid schuld bekend en zal de pot-beheerder de kosten in rekening brengen door middel van een wekelijkse wedstrijdboete.

Van het tweede delict dat heeft plaatsgevonden bij een horeca gelegenheid te Elburg lijkt sprake te zijn van een misverstand en mogelijk valse verklaringen van de omstanders. De pot-beheerder sluit een eventuele persoonsverwisseling niet uit. Het is namelijk, na nogmaals met het personeel van de horeca gelegenheid gesproken te hebben en de beelden goed te hebben bekeken, duidelijk geworden dat de persoon op de beelden geen gelijkenis heeft met het teamlid.

Op basis van de beelden van de camera’s is de volgende reconstructie van het delict vastgelegd. De pot-beheerder is op zoek naar personen die de man links op foto herkennen of denken deze te herkennen.

Heel speciaal is de pot-beheerder op zoek naar de man (links op de foto) met donker krullend haar. Deze persoon lijkt nauw betrokken te zijn bij het tweede delict en de pot-beheerder zou heel graag met deze man in contact komen.

Mocht u informatie hebben dan kunt u contact opnemen met de pot-beheerder of aanvoerder van het Heren 2-team. Dit kan en mag ook anoniem.

Het gehele team is aan het beraadslagen om verdere stappen te ondernemen richting de schrijver/auteur van het artikel op sociale-media en zodoende een rectificatie te eisen. De geleden schade van het teamlid ten aanzien van deze valse beschuldiging zullen wel worden verhaald bij de schrijver/auteur. De boete hiervoor zal bij de eerstvolgende teambijeenkomst worden vastgesteld door de raad der wijzen van het team.

Het team dankt u alvast voor uw medewerking en hoopt snel dit misverstand op te kunnen lossen om zo het teamlid van tenminste 1 delict te kunnen vrijpleiten.

EVV Bultman-Hartholt Heren 2

Contact opnemen met de webmaster