Reductie contributie 2e kwartaal


Beste leden,

Ten gevolge van de coronacrisis is op 16 maart de volleybalcompetitie beëindigd en wordt er ook niet meer getraind. Hoe lang we niet meer kunnen trainen, is op dit moment onduidelijk, maar het lijkt erop dat het volleybalseizoen 2019/2020 voortijdig ten einde is gekomen. Uiteraard heeft dit ook voor EVV financiële gevolgen. Hoe die precies gaan uitpakken, is op dit moment onduidelijk. Veel uitgaven lopen door, sommige kunnen we (tijdelijk) verlagen. Anderzijds zijn er veel onzekerheden over de begrote inkomsten uit sponsoring en evenementen die (misschien) niet door kunnen gaan. We hebben jullie hierover per mail uitgebreider geïnformeerd.

Om de liquiditeit van EVV op de korte termijn te waarborgen, hebben we als bestuur besloten om de contributie voor het tweede kwartaal 2020 wel te innen. Om de pijn enigszins te verzachten, zullen we de contributies voor dit kwartaal met 25% reduceren. Onderstaande tabel bevat de aangepaste tarieven. Leden die zelf betalen, kunnen het bedrag aanpassen. Als ze dat niet doen, wordt het te veel betaalde bedrag aan het eind van het kwartaal teruggestort.

Aan het eind van dit seizoen, als er hopelijk weer wat duidelijkheid is over wanneer we weer de zaal in kunnen, zullen we de financiële balans kunnen opmaken. Indien dan blijkt dat we aan deze situatie geld hebben overgehouden, zullen we een manier zoeken om de leden te compenseren en zullen we hierover graag met jullie in gesprek gaan op de Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groeten,

Eric Sprokkereef
Penningmeester EVV Bultman – Hartholt

Contact opnemen met de webmaster