Info nieuw seizoen


Beste EVV-ers,

We gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen. De nieuwe trainingen starten vanaf maandag 26 augustus. D1 start een week eerder op dinsdag 20/8. Onze eigen “lange” mannen hebben er weer zin en zijn al begonnen op donderdag 15/8.  

In de bijlage trainingstijden is het trainingsschema voor de gehele verenging opgenomen.

Op zaterdag 7 september is de jaarlijkse startdag  gepland. De organisatie heeft inmiddels iedereen uitgenodigd.

Op dinsdagavond 10 september zal Maria een cursus geven voor leden die opgeleid willen worden als V4 scheidsrechters. Mocht je hier nog belangstelling voor hebben kun je contact op nemen met Rianne. Je bent dan niet verplicht om op hoger niveau te fluiten. Die avond kan je ook extra zelfvertrouwen geven om op de ‘bok’ staan. Of om vragen te stellen over spelsituaties en/of gewijzigde regels. 

Begin september zal op volleybalmasterz.nl de spelregeltoets zijn aangepast. Leden die deze toets nog niet hebben gedaan kunnen hem dan maken. De toets kan je maken vanaf 12 jaar. Het is ook interessant en leerzaam voor de jeugd om (samen met je trainer) dit te bekijken/ te maken. 

Op 14 september is voor H1 de 1e bekerronde landelijke divisie gepland in Vianen (sporthal Helsdingen) . De competitie zal starten in het weekend van 21 september.

Voor vragen kan je altijd bij je trainer terecht. Mochten er nog verdere onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de leden van de TC.

Ook de scheidsrechtersindeling zal in een vroeg stadium door Rianne bekend worden gemaakt. Via een mail zullen trainers/contactpersonen deze indeling krijgen met hierin ook meer informatie.  Ik doe een oproep aan elk team om zeer kritisch te kijken naar de fluitbeurten en deze dan ook juist en tijdig te plannen voor je team.

In het komende seizoen zijn er diverse regels aangepast. Zie de bijlage wijzigingen reglementen.

Ik wens jullie allen veel plezier richting het nieuwe seizoen en een fijne vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

Henk de Man, voorzitter technische commissie EVV

Contact opnemen met de webmaster