Verslag van de Algemene ledenvergadering van 28 oktober 2002


De Algemene Ledenvergadering op maandag 28 oktober werd door 30 leden bezocht. Op de agenda stonden enkele belangrijke onderwerpen, zoals het afscheid van Ina Timmerman als secretaris, een voorstel om de contributie te verhogen en een presentatie van de ARBO – Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de openingstoespraak sprak Arie Zwijnenburg, voorzitter van EVV, zijn grote waardering uit over de activiteiten van een aantal leden in het belang van de vereniging. Met name werden genoemd: • Veronique Schoorlemmer die met Meisjes C1 zowel het winter- als voorjaarskampioenschap wist te behalen. Onder haar uitermate enthousiaste leiding behaalt het ene na het andere team kampioenschappen. Een bijzondere prestatie. • Bertus Wijnne, die dankzij zijn grote inzet in de sponsorcommissie een groot aantal teams van nieuwe tenues wist te voorzien. • Mark Wijnne, die in zijn vrije tijd een prachtige website voor EVV heeft opgebouwd. Een website die door gemiddeld ruim dertig mensen per dag wordt bezocht door mensen van over de hele wereld. • Henk Nummerdor, die als verenigingsondersteuner van de Nevobo samen met Saskia Boeije, Kay Bosscha en enkele andere mensen het project Circulatie Volleybal op de alle basisscholen in Elburg heeft opgezet. Inmiddels zijn er 39 mini’s. • Dames 1, die in het afgelopen seizoen van de gemeente Elburg de Jo Huisman Trofee ontving voor de uitzonderlijke prestaties in het seizoen 2000 – 2001. Verder zei de voorzitter het ernstig te betreuren, dat door omstandigheden de eindejaarsactiviteiten niet waren doorgegaan. Aan het jaarverslag werd het volgende toegevoegd: • De Recreanten gemengde groep 1 is onder leiding van Gerard Stuurop als 3e geëindigd in de competitiepoule en gepromoveerd naar de hoogste poule. Zodoende spelen bijna alle recreanten competitie teams in de hoogste poule. • Het Oliebollen mixtoernooi op 27 december 2001 was een groot succes! Heel veel leden hebben aan dit toernooi deelgenomen. De jaarrekening en balans 2001 – 2002 werden goedgekeurd. Met algemene stemmen is het voorstel om de contributie met ingang van 1 oktober te verhogen aangenomen. Zonder wijzigingen ging de Ledenvergadering accoord met de Begroting 2002 – 2003. Na afloop van de bestuursverkiezing is uitgebreid afscheid genomen van Ina Timmerman als secretaris van EVV. Zij heeft maar liefst 13 jaar deze functie in het bestuur vervuld. Zie Afscheid van Ina Timmerman De presentatie van de ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie kon helaas niet doorgaan, omdat zowel Marloes Prins als Linda van de Poll andere verplichtingen hadden. Tijdens de rondvraag werden zorgen uitgesproken over de terugloop in de herenlijn. De fotoboeken van EVV vinden altijd grote aftrek.

Contact opnemen met de webmaster