Zon, zee en strand; EVV gaat voor beachvolleybal


Ondanks dat er het afgelopen jaar weinig gevolleybald is door de leden van EVV, is ons bestuur druk bezig geweest. In verband met de toegenomen vraag naar trainingsruimte is er vorig jaar, voor de corona-crisis, een speciale commissie in het leven geroepen. Deze commissie, onder leiding van de heer Snuif, had als opdracht een inventarisatie uit te voeren van alle mogelijke oplossingen voor dit probleem. “Wij hebben ondanks de unieke omstandigheden (Covid-19, red.) naar onze mening een zeer uitgebreide analyse gedaan, waarbij we werkelijk alle mogelijkheden bekeken hebben” aldus commissievoorzitter Snuif.

Na presentatie van dit rapport begin dit jaar, heeft het bestuur na lang beraad besloten dat er grondige wijzingen nodig zijn om de vereniging levensvatbaar te houden in deze veranderende tijden. “Het is in deze tijd lastig om als vereniging te overleven, veel inkomsten vallen weg” aldus penningmeester Sprokkereef. Dit heeft het bestuur doen inzien dat wij een andere weg moeten inslaan, en mee moeten gaan met veranderende omstandigheden.

Per 12 april zal EVV Elburg zijn focus verleggen van de zaal naar het beachvolleybal. “Zoals in het rapport vastgesteld werd, is deze oplossing het meest toekomstbestendig” vertelt de heer Snuif. Ten eerste is beachvolleybal al jaren toenemend in populariteit in Nederland, waarmee het bestuur hoopt het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. Dit is ook duidelijk terug te zien in de populariteit van ons jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Daarnaast verlichten wij zo de druk op de gemeenschappelijke sportzalen in de gemeente Elburg. Ten derde is het duidelijk dat het huidige beleid van de overheid met betrekking tot Covid-19 nog enige tijd een belemmering gaat vormen voor binnensport, terwijl het al wel toegestaan is om buiten in teamverband te trainen. Het is ons hierbij ook duidelijk geworden dat de overheid buitensporten belangrijker vind dan binnensporten.

Zoals gebleken uit de klimaatcijfers van het KNMI, zijn er steeds meer warme dagen in Nederland, en is het weer steeds vaker geschikt voor beachvolleybal. Commissielid en meteoroloog Kambeel (Sr.) heeft becijferd dat dit de enige logische optie is, rekening houdend met de klimaatmodellen. Daarnaast zijn de stranden van Elburg uniek gelegen, in een wind-luwe plek, waardoor het al vroeg in het jaar aangenaam sporten is op het strand. Afgelopen jaar werden er halverwege februari al temperaturen van boven de 20 graden Celsius gemeten.

Een bijkomend voordeel van sporten in de buitenlucht is dat het de weerstand van de sporters verbeterd. Beachvolleybal neemt ook een punt van irritatie van vele sporters weg, waarover veelvoudig werd geklaagd bij de TC, namelijk stinkende kniebeschermers.

Wij begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is, en dat er hierover vragen zullen ontstaan. Het is helaas door Covid-19 niet mogelijk om een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Wij zullen daarom binnenkort een digitale overeenkomst organiseren waarbij het bestuur aanwezig zal zijn om al uw vragen te beantwoorden. De details voor deze digitale bijenkomsten zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de site.

 

 

Contact opnemen met de webmaster